Ks. Luigi Giussani
Do nowicjatu
W La Thuile, w Alpach, w dolinie Aosty odbyło się w dniach 26-30 sierpnia 2000 Międzynarodowe Spotkanie Odpowiedzialnych.
Uczestniczyło w nim ok. 750 osób z 70 krajów, wśród których grupa polska liczyła 11 osób.
La Thuile 6.08.2000

Przyglądając się wam [idąc za wami] za pośrednictwem video, odnowiłem samego siebie.

Życzę wam, przyjaciele i bracia moi, aby wasze doświadczenie życiowe, tzn. wasz sposób życia, świadomie przywoływał nas ciągle do tego Człowieka, w którym Tajemnica złożyła sama siebie, stając się Ojcem, On który jest Bogiem, stając się pięknem i atrakcyjnością, On który jest Synem, dla ognia żywego i jaśniejącego Tego, który jest Duchem, Duch Święty. Lecz życzę wam, aby każdy z was mógł doświadczyć tego, tej samej rzeczy, która wydarzyła się i wydarza aż po ostateczny wybuch: aby każda relacja, która uderza [porusza] wasze człowieczeństwo i która otwiera przyszłe możliwości dla tego właśnie człowieczeństwa, była Jezusem, Synem Maryi.

Każdy z nas został powołany, aby dawać świadectwo, że ten Jezus, że Ten - który słusznie nazywany jest Panem, Panem świata, historii, każdej osoby, którą w te historie jest zaangażowana - jest panem gestu, który spełniamy.

Życzę wam, aby łaska Boża uzdalniała was do dawania świadectwa w jakiejkolwiek okoliczności, zważywszy że świadectwo jest potwierdzeniem dla was samych i prorockim przywołaniem dla wszystkich innych.

Dziękuję za przykład, jaki mi daliście, ale postępujcie tak, jakbym był na video i mógł wam dziękować za to ciągłe wydarzenie Jego słodkiej obecności.

Dawajcie świadectwo przez wszystkie wasze gesty i we wszystkich okolicznościach życia, dawajcie świadectwo, że On jest ta Obecnością, z której wyrasta to wszystko, co piękne i dobre obecne jest w życiu całego świata.

Wybaczcie mi, dziękuję.

wydrukuj   wyślij link