Papież zaprasza do modlitwy
Pielgrzymka Bendykta VXI do Ziemi Świętej (8-15 maja 2009 r.)

"(.) Jest jeszcze jedna intencja, w której proszę was dziś o modlitwę: podroż do Ziemi Świętej, która odbędę, jak Bóg da, od przyszłego piątku 8 maja do piątku 15. Śladem moich czcigodnych poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II jako pielgrzym odwiedzę najważniejsze miejsca święte naszej wiary. Moja wizyta ma na celu umocnienie i zachęcenie chrześcijan Ziemi Świętej, którzy muszą codziennie stawiać czoło nie małej liczbie trudności. Jako Następca apostoła Piotra sprawię, by poczuli bliskość i wsparcie całego ciała Kościoła. Oprócz tego będę pielgrzymem pokoju. W imię jedynego Boga, który jest Ojcem wszystkich, dam świadectwo zaangażowania Kościoła katolickiego na rzecz tych, którzy starają się praktykować dialog i pojednanie, aby osiągnąć stabilny i trwały pokój w sprawiedliwości i wzajemnym szacunku. Wreszcie podróż ta nie może nie mieć dużego znaczenia ekumenicznego i międzyreligijnego. Z tego punktu widzenia Jerozolima jest w pełnym tego słowa znaczeniu miastem symbolem: tam Chrystus umarł, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (por. J 11, 52).

(.) To all the English-speaking pilgrims and visitors present for today's Regina Caeli, I extend a warm welcome. I pray that as you follow the voice of the Good Shepherd, you will grow ever closer to the Risen Lord and share his Gospel with all those you encounter. This Friday I leave for my pilgrimage to the Holy Land, where men and women first heard the voice of the Good Shepherd. I ask you all to join me in praying for the afflicted peoples of that region. In a special way I ask that you remember the Palestinian people who have endured great hardship and suffering. May the Lord bless them and all those who live in the Holy Land with the gifts of unity and peace."

(Benedykt XVI, Regina Caeli, 3 maja 2009); przedruk tekstu polskiego za portalem: Wiara.pl

wydrukuj   wyślij link