Encyklika "Caritas in veritate", cenna busola dla wyzwań rozwoju
7 lipca 2009
Compagnia delle Opere
Compagnia delle Opere

CDO [Compagnia delle Opere 'Stowarzyszenie Dzieł" - przyp. tłum.] wyraża wdzięczność za tekst Benedykta XVI. Scholz: "Będziemy promotorami wskazań, które dotyczą obrony i godności życia, zasad solidarności i pomocniczości, społecznej roli przedsiębiorczości".

Z okazji wydania ecykliki "Caritas in veritate" prezes Compagnia delle Opere, Bernhard Scholz wystosował następującą deklarację:

"Wraz z encykliką "Caritas in veritate" Papież Benedykt XVI dał światu cenną busolę, aby stawiać czoła wyzwaniom rozwoju kulturalnego i ekonomicznego na poziomie światowym.

Jak wskazuje sam tytuł, Papież u podstaw społeczeństwa ukierunkowanego na dobro każdej osoby stawia miłość, która z kolei bierze początek w fakcie, że ludzie są "adresatami miłości Bożej" i narzędziami rozprzestrzeniania tej otrzymanej miłości w kulturze, ekonomii i polityce.

Odnosząc się do wielkiego postulatu encykliki Populorum progressio Pawła VI, Papież stawia w centrum swoich rozważań "rozwój całego człowieka i wszystkich ludzi", przypominając, że bez poszukiwania prawdy różne próby czynienia życia bardziej ludzkim są skazane na zwrócenie się przeciwko człowiekowi i przeciwko wspólnocie ludzkiej.

Wobec powszechnej tendencji, która chciałaby zawierzyć ten rozwój tylko instytucjom politycznym i ekonomicznym, przyjmujemy jako równie nie cierpiące zwłoki wezwanie Papieża do odpowiedzialności każdego, ciał pośrednich i społeczeństwa obywatelskiego jako bohaterów "nowej syntezy humanistycznej", której celem jest uczynienie nowej "zależności planetarnej" "autentycznym braterstwem".

Compagnia delle Opere przyjmuje z wdzięcznością zaproszenie Benedykta XVI do pogłębienia świadomości początku i celu życia społecznego, życia ekonomicznego i międzynarodowej współpracy, zwłaszcza z państwami znajdującymi się na drodze rozwoju.

Czujemy się w sposób szczególny umocnieni przez wezwanie encykliki, kiedy potwierdza ona, że "można utrzymywać stosunki prawdziwie ludzkie, przyjaźni i zmysłu społecznego, solidarności i wzajemności, również w obrębie działalności ekonomicznej, a nie tylko poza nią albo niej", rozpoznając więc w ekonomii i w pracy autentyczny wyraz ludzkiego pragnienia, które właśnie w tym historycznym momencie domaga się wyzwolenia od zafałszowania i instrumentalizacji.

Postaramy się zostać promotorami różnych wskazań encykliki, które dotyczą obrony życia i jego godności, zasad solidarności i pomocniczości, społecznej roli przedsiębiorczości, wychowania i formacji oraz ochrony środowiska.

W tej nowej encyklice Benedykt XVI nalega także nieustannie, by w sposób rozległy i pełny używać rozumu, wspieranego, oświecanego i oczyszczanego przez wiarę, po to by stawiać czoła problemom i dramatom, przed którymi stawia nas życie.

Jednak oprócz relacji między wiarą i rozumem Papież w sposób szczególny proponuje nam tym razem ścisły związek między rozumem a miłością, który przyjmujemy jako nowe wyzwanie, by żyć - jak mówi encyklika - "miłością ubogaconą inteligencją" oraz "inteligencją pełną miłości".

wydrukuj   wyślij link