Oświadczenie CL w sprawie Alicji Tysiąc
8 października 2009

Tylko z miłosnego przygarnięcia "Galilejczyka" - Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka, rodzi się zdolność do podjęcia życia, nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach, jako odpowiedź wiary. Dlatego pozwólmy się Jemu stale przygarniać, gdyż inaczej zatracimy samych siebie i nie będziemy zdolni odpowiadać Jemu poprzez wszystko: "Tak, Panie Ty wiesz, że Cię kocham." Bez tego przygarnięcia szybko popadniemy w zagubienie i dołączymy do tych, którzy robią zamęt.

Prośmy z pokorą o to "nowe spojrzenie" - zdolność patrzenia z szacunkiem na misterium człowieka, którego "nie można zrozumieć bez Chrystusa" (Jan Paweł II. Redemptor hominis). Błagajmy Pana, aby wyrywał nas z naszych ograniczeń, pociągał mocą Swojej miłości i uzdalniał do odpowiedzi wiary, nadziei i miłości.

Tylko przez zanurzenie się w żywym Wydarzeniu Chrystusa i stałe wychowywanie do dojrza-łego doświadczenia wiary, możemy uchronić się przed takim zniszczeniem człowieczeństwa, którego przejawami są: zagubienie, przewrotność, cynizm i przemoc.

Słowa ks. M. Gancarczyka, którymi chciał przebudzić sumienia, nie tylko nie zostały przyjęte, ale przewrotnie wykorzystane do ataku, nie tylko na niego, ale i na Kościół z jego nauką o nienaruszalności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chęć zamknięcia ust "współczesnym prorokom", upominających się o prawdę, jest gestem samobójczym, gdyż chce pozbawić społeczeństwo możliwości odradzania się moralnego, a " poprawny konformizm" ustanowić ideałem życia społecznego.

Przewrotne oskarżenie ks. Gancarczyka obraża uczucia katolików, chrześcijan, ludzi szanują-cych godność osobistą i wolność wypowiedzi, dlatego solidaryzujemy się z niesprawiedliwie osądzonym.

Utożsamiamy się w pełni z Oświadczeniem Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Alicji Tysiąc.


Ks. Jerzy Krawczyk
odpowiedzialny krajowy
za ruch Komunia i Wyzwolenie w Polsce
(Comunione e Liberazione)
wydrukuj   wyślij link