Komunia i Wyzwolenie CL Polska Ślady Strona Międzynarodowa Czym jest Ruch Wspólnoty Książki Muzyka Artykuły Plakaty Linki Kontakt Logowanie Strona główna
 

Katolicki ruch Comunione e Liberazione stawia sobie za cel wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. We Włoszech Comunione e Liberazione obejmuje ponad 60 tys. osób (dane z 1985 r.): młodzież, ludzi dorosłych, świeckich i duchownych, reprezentantów wszystkich środowisk społecznych. Poza Włochami działa także w innych krajach Europy, w obu Amerykach i Afryce. Kształtowanie chrześcijańskiej osobowości odbywa się w różnych środowiskach i jest przedłużeniem normalnej formacji, jaką zapewnia wspólnota parafialna. Udział we wspólnocie pozwala na przeżycie doświadczenia jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym ciele Chrystusa, Kościele. We wspólnocie opartej na posłuszeństwie przełożonym, na praktyce sakramentów i słuchaniu Słowa, człowiek poznaje zasadnicze wymiary wydarzenia kościelnego: kulturę, miłość, misyjność.

Bractwo CL, założone z grup dorosłych zaangażowanych w życie ruchu, w lutym 1982 r. uzyskało papieską aprobatę.

Ruch powstał we Włoszech, w 1954, z dzieła prowadzonego w mediolańskich szkołach przez ks. prałata Luigi Giussani; nosił on nazwę "Młodzież Studencka" (Gioventu Studentesca - GS) i miał na celu realizowanie chrześcijańskiej obecności. Nazwa obecna (Comunione e Liberazione - CL) weszła w użycie w 1969 r. Ma ona w sposób syntetyczny wyrażać przekonanie, że chrześcijaństwo przeżyte we wspólnocie jest podstawą autentycznego wyzwolenia człowieka. GS, a potem CL realizują jedną zasadniczą ideę: chrześcijaństwo jest rzeczywistością, która obejmuje całe życie; wiara jest więc źródłem i kryterium działania.

Ruch Comunione e Liberazione w Polsce

Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) jest obecny w Kościele w Polsce od kilkunastu lat. Regularne cotygodniowe spotkania odbywają się w kilkudziesięciu ośrodkach naszego kraju. Zaproszenie do udziału w Szkole Wspólnoty jest kierowane do każdego i bez żadnych warunków wstępnych. Uczestnicząc w tych spotkaniach można dokonać porównania własnego doświadczenia wiary z tą propozycją, jaką ofiaruje nam ks. Luigi Giussani i ruch Komunia i Wyzwolenie. Na drodze życia chrześcijańskiego nie jesteśmy już wtedy sami.

W Biuletynie "Ślady" czytamy: "Jesteśmy razem po to, by pomagać sobie żyć pamięcią o Chrystusie, by pamiętać, że Chrystus jest Obecnością, Wydarzeniem, że rozpoznanie Jego Obecności daje nam świadomość krytyczną (tzn. zdolną do osądu wszystkiego) i czyni nas chrześcijanami.
Chrześcijaństwo powstaje w świecie nie po to, by być kontra kulturze dominującej, by ją dialektycznie zwalczać, ale jawi się jako obecność, która staje się spotkaniem dla tych, których wybiera sobie Tajemnica Ojca".

Środowisko Ruchu podejmuje wiele działań, aby czynić znaną myśl Jana Pawła II. Treść przemówień i dokumentów papieskich staje się programem własnym Comunione e Liberazione. Nigdy nie jest dość wysiłków, aby wypowiedzi papieża czytać i dzielić się nimi z innymi. W tych miejscach, gdzie żyją i pracują członkowie Ruchu (dom i rodzina, szkoła, uniwersytet, zakład pracy, organizacje społeczne) podejmują starania, by słowa papieża były dosłyszane i właściwie zrozumiane.

Obecnie, słowem najbardziej aktualnym do przemyślenia i przekazania go we własnym środowisku jest tekst przemówienia Ojca Świętego z wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Szczególną uwagę zwraca ten fragment papieskiego orędzia, który poświęcony jest ruchom kościelnym.


Licznik odwiedzin


Webmaster
Webmaster
Sekretariat CL
Sekretariat
Poczta przez www
Poczta
Hosting strony:
Logo dobroczyncy