Komunia i Wyzwolenie CL Polska Ślady Strona Międzynarodowa Czym jest Ruch Wspólnoty Książki Muzyka Artykuły Plakaty Linki Kontakt Logowanie Strona główna
 


NOBILITACJA ROZUMU
ks. Andrzej Perzyński


Zmysl religijny

"Zmysł religijny"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanie


Na półkach księgarskich ukazała się - wydana przez poznańskie Pallottinum - książka założyciela Ruchu Comunione e Liberazione Luigi Giussaniego zatytułowana "Zmysł religijny". W słowie wstępnym do wydania polskiego, pióra biskupa Stanisława Dziwisza, czytamy: Zmysł religijny ułatwia wcielenie wiary w życie oraz chroni przed niebezpieczeństwem formalizmu i rutyny. Publiczna prezentacja książki odbyła się 30 maja 2000, w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej z udziałem m. in. ks. bpa Tadeusza Pieronka, posła Wiesława Walendziaka, senatora Krzysztofa Piesiewicza i redaktora Tomasza Wołka.

"Zmysł religijny" jest pierwszym tomem serii PerCorso, w której ks. L. Giussani wprowadza czytelnika w samą istotę swej myśli i doświadczenia. Planowane jest wydanie w jęz. polskim kolejnych tomów tej serii: "U źródeł chrześcijańskiego roszczenia" oraz "Dlaczego Kościół". Prezentowana książka utożsamia zmysł religijny z najgłębszą treścią rozumnej natury człowieka i z samą istotą ludzkiej świadomości. Zmysł religijny sytuuje się na poziomie podstawowego doświadczenia każdego człowieka, tam gdzie ludzkie "ja" stawia sobie pytania o znaczenie życia, rzeczywistości i tego wszystkiego, co się dzieje. Faktycznie to kontakt człowieka z rzeczywistością wzbudza w nim ostatecznie pytania dotyczące wyczerpującego znaczenia jego egzystencji. Istotna treść zmysłu religijnego zbiega się z tymi pytaniami i z jakąkolwiek odpowiedzią na owe pytania.

Prałat Giussani prowadzi czytelnika do odkrycia owego pierwotnego i źródłowego poczucia zależności, które jest najbardziej sugestywną oczywistością dla człowieka wszystkich czasów. To odkrycie wynosi rozum, który jest pojmowany jako zdolność zdawania sobie sprawy z rzeczywistości według wszystkich jej czynników. W ostatnim rozdziale książki Autor ukazuje, że człowiek - do którego natury należy wymóg prawdy i spełnienia tj. szczęścia - zaangażowany we własne człowieczeństwo intuicyjnie przeczuwa odpowiedź zawartą we własnym podstawowym dynamizmie. W tym momencie zostaje wprowadzona hipoteza objawienia, która polega na tym, że nieznane Misterium podejmuje inicjatywę i pozwala się poznać spotykając człowieka. Chrześcijaństwo ma związek ze zmysłem religijnym dlatego, że proponuje siebie jako odpowiedź, która choć jest nie do przewidzenia to jednak jest całkowicie rozumna. Jest to odpowiedź na pragnienie człowieka, który chce żyć odkrywając i kochając własne przeznaczenie.


[Nota biograficzna o autorze - ks. Luigim Giussanim]

Autor książki urodził się w 1922 r. w Desio, w okolicach Mediolanu. W młodym wieku wstąpił do Seminarium Duchownego. Studiował na Wydziale Teologicznym Venegono pod przewodnictwem takich profesorów jak Gaetano Corti, Giovanni Colombo, Carlo Colombo i Carlo Figini. Oprócz formacji duchowej i kulturalnej okres studiów okazał się ważny dla młodego Luigiego ze względu na żywą więź przeżytą z niektórymi wykładowcami i rzeczywistą przyjaźń z kolegami (jak E. Manfredini, przyszły arcybiskup Bolonii) oraz wspólne odkrywanie wartości powołania.

Po święceniach kapłańskich podjął wykłady w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Archidiecezji Mediolańskiej specjalizując się w studiach nad teologią wschodnią (szczególnie nad słowianofilami), nad teologia protestancką w Ameryce oraz nad rozumnym charakterem aktu wiary i rozumną motywacją przynależności do Kościoła.

W połowie lat 50-tych ks. Giussani rezygnuje z pracy wykładowcy na rzecz obecności chrześcijańskiej wśród młodzieży i pracy katechetycznej w szkole średniej w Mediolanie. Jego aktywność naukowa i publicystyczna koncentruje się na problemie wychowania. Są to lata narodzin organizacji młodzieżowej o nazwie "Gioventu studentesca" (Młodzież uczniowska), która w latach 70-tych da początek ruchowi kościelnemu Comunione e Liberazione, obecnemu dziś w ponad 70 krajach świata. W tej liczbie znajduje się też Polska, gdzie ruch Komunia i Wyzwolenie zaistniał formalnie w 1983 r. Jego pierwszym odpowiedzialnym krajowym został, nieżyjący już, ks. Zdzisław Seremak z archidiecezji wrocławskiej.

Od 1964 do 1990 r. ks. Giussani kierował katedrą "Wstępu do teologii" na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie. Jest on założycielem i przewodniczącym stowarzyszeń kościelnych: Bractwo Comunione e Liberazione oraz Memores Domini uznanych przez Papieską Radę ds. Świeckich odpowiednio w 1982 i 1988 r. Został wybrany na konsultanta Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich. W 1995 r. otrzymał Międzynarodową Nagrodę Kultury Katolickiej. Jest autorem licznych książek przetłumaczonych na kilkanaście języków, które uformowały setki tysięcy młodzieży i dorosłych.


Licznik odwiedzin


Webmaster
Webmaster
Sekretariat CL
Sekretariat
Poczta przez www
Poczta
Hosting strony:
Logo dobroczyncy