Julián Carrón: jedźmy wszyscy do Rzymu na "święto" beatyfikacji
Giorgio Paolucci, Avvenire, 03-02-2011

Wszyscy do Rzymu 1 maja. Dlatego że "jeśli ktoś ma wobec Jana Pawła II ogromny dług wdzięczności, jesteśmy to właśnie my". Za tym "my" kryją się ludzie należący do CL. Julian Carrón (zgodnie ze swoim zwyczajem) nie używa okolicznościowych formułek, ale w swoim liście zmierza prosto do sedna sprawy, zachęcając wszystkich członków Comunione e Liberazione do udziału w uroczystości beatyfikacji Wojtyły w Rzymie. Przewodniczący Wspólnoty CL podkreśla, że wielu z nich "odnalazło radość bycia chrześcijaninem, obserwując miłość Jana Pawła II do Chrystusa, jego człowieczeństwo wypływające z wiary, jego pełen odwagi zapał. Rozpoznaliśmy w nim natychmiast człowieka, w którego gestach i wystąpieniach Bóg objawiał się w wybrany przez siebie sposób - poprzez spotkanie z człowiekiem, które czyni wiarę pociągającą i przekonującą".

Relacje między ks. Giussanim, CL i Janem Pawłem II były zawsze bardzo bliskie, polegały na wspólnym odczuwaniu, na takim samym stosunku do świata, opartym na miłości do Chrystusa, stanowiącego "centrum wszechświata i historii", jak opisał go w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II. Papież Polak nazywał ruchy kościelne "wiosną Ducha", podkreślając, że wymiar charyzmatyczny jest w Kościele równie istotny jak ten instytucjonalny. Niejednokrotnie zwracał się bezpośrednio do członków CL, aż po poruszające listy adresowane do Giussaniego pod koniec życia, naznaczonego wspólnym dla nich doświadczeniem choroby (Giussani zmarł 22 lutego 2005, Wojtyła 2 kwietnia). Podczas jego pontyfikatu zostały kanonicznie uznane najpierw Wspólnota Comunione e Liberazione, potem stowarzyszenie osób konsekrowanych Memores Domini, kapłańska wspólnota misyjna misjonarzy św. Karola Boromeusza i Siostry Miłosierdzia od Wniebowzięcia - wszystkie zrodzone z charyzmatu ks. Giussaniego.

We wrześniu 1984 r., podczas audiencji członków CL z okazji 30-lecia ruchu, Jan Paweł II wskazał im bardzo wyraźnie następujące zadanie: "Idźcie na cały świat nieść prawdę, piękno i pokój, które spotykają się w Chrystusie zmartwychwstałym. To zaproszenie, które Chrystus skierował do wszystkich swoich uczniów i które Piotr ma obowiązek wciąż ponawiać, wplotło się już w waszą historię. (...) Wiem, że zapuściliście już korzenie w 18 krajach i wiem także, jak usilne są starania o waszą obecność w innych krajach. Z tej potrzeby Kościoła uczyńcie wasze zadanie - oto polecenie, jakie dziś wam przekazuję".

Ćwiczenia duchowe Wspólnoty w Rimini, zaplanowane od 2 kwietnia do 1 maja, zakończą się wieczorem w sobotę 30 kwietnia, aby ich uczestnicy mogli wziąć udział w uroczystości wraz z pozostałymi członkami Ruchu: studentami, pracownikami uniwersyteckimi i innymi osobami, których nie będzie w Rimini. Carrón pisze: "Chcemy zgromadzić się wokół Benedykta XVI, który w swojej przenikliwości zdecydował się ukazać całemu światu błogosławionego Jana Pawła II jako przykład tego, co może uczynić Bóg z człowiekiem, który daje Mu się prowadzić".

wydrukuj   wyślij link