Komunia i Wyzwolenie CL Polska Ślady Strona Międzynarodowa Czym jest Ruch Wspólnoty Książki Muzyka Artykuły Plakaty Linki Kontakt Logowanie Strona główna
 


Zostawić ślady w historii świata

"Zostawić ślady w historii świata"
Luigi Giussani
Stefano Alberto
Javier Prades

Książka Zostawić ślady w historii świata gromadzi i porządkuje treść propozycji chrześcijańskiego doświadczenia, pojmowanego i przeżywanego zgodnie z charyzmatem ruchu Komunia i Wyzwolenie. Składa się na nią zbiór wypowiedzi księdza Luigiego Giussaniego, wygłoszonych przy różnych okazjach, zwłaszcza podczas rozmów prowadzonych w ostatnich latach z odpowiedzialnymi za Ruch.

Te pogłębione rozważania zostały zebrane i uporządkowane wokół słów-kluczy, które stanowią zasadnicze ślady chrześcijańskiej wędrówki. Najważniejsze stwierdzenie brzmi: chrześcijaństwo to nieprzewidziane i nieprzewidywalne wydarzenie; orędzie o tym, że Tajemnica stała się człowiekiem, zrodzonym z kobiety w konkretnym miejscu i w określonym czasie. Sposób, w jaki Bóg wszedł w relację z człowiekiem, aby go zbawić, jest wydarzeniem, historycznym faktem, nie zaś koncepcją albo nieokreślonym religijnym sentymentem. Sposób ten otwiera ludzki rozum i porusza jego serce w obliczu wyjątkowej, choć w pełni ludzkiej Obecności.

Wydarzenie Chrystusa trwa w historii za pośrednictwem towarzystwa tych, których utożsamia On ze sobą w sakramencie Chrztu. Gest ten wyznacza początek istnienia nowego protagonisty w historii świata. To jest nowe "ja", którego wymiarem jest przynależność do ściśle określonego historycznego podmiotu: ludu tych, nad którymi "imię Jego zostało wezwane" (por. Jr 14, 9), aktorów pasjonującej walki o potwierdzenie w każdej okoliczności życia Znaczenia, dla którego warto przeżywać wszystko. Jego najbardziej spełnionym obliczem jest miłosierdzie, które zawsze bierze górę, nawet nad najbardziej niegodziwymi historycznymi okolicznościami.

STEFANO ALBERTO (1959), ksiądz, należy do Bractwa Kapłańskiego Misjonarzy św. Karola Boromeusza; obecnie prowadzi zajęcia ze wstępu do teologii na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie.

JAVIER PRADES (1960), ksiądz, pracuje w diecezji madryckiej, obecnie jest profesorem teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym "San Damaso" w Madrycie.


Prezentacja książki Zostawić ślady w historii świata z udziałem jej współautora, księdza Javiera Pradesa miała miejsce w sobotnie popołudnie 18 lutego 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Tytuł oryginału: Generare tracce nella storia del mondo
© Fraternità di Comunione e Liberazione, Milano
© for the Polish edition by Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża w Opolu, Opole 2011
ISBN 978-83-7342-262-9
stron: 202
Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża w Opolu
ul. Katedralna 6
45-007 Opole
http://www.wydawnictwo.opole.pl/Zmysl religijny

"Zmysł religijny"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieZmysl religijny (wydanie poprawione)

"Zmysł religijny"
ks. Luigi Giussani
(wydanie poprawione)Ukazało się w wydawnictwie Pallottinum pierwsze polskie wydanie książki "Zmysł religijny". W słowie wstępnym Sekretarz Ojca Świętego, Biskup Stanisław Dziwisz, pisze m. in.: Cieszę się, że "Zmysł religijny" księdza Luigi Giussaniego dotrze do rąk Polaków, ukształtowanych przez nauczanie Kościoła w ciągu dziesięciu wieków historii, obfitującej w wydarzenia dramatyczne i wspaniałe świadectwa wiary. Ufam, że ta ważna książka dostarczy polskim czytelnikom bogatego materiału do refleksji nad zmysłem religijnym i przyczyni się do pogłębienia ich świadomości chrześcijańskiej.

Publiczna prezentacja książki odbyła się 30 maja 2000, w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej. Udział w niej wzięli m. in. ks. bp Tadeusz Pieronek, poseł Wiesław Walendziak, senator Krzysztof Piesiewicz i redaktor Tomasz Wołek.

Wydanie "Zmysłu religijnego" jest dla nas dobrą okazją do nowego porywu misyjnego; okazją, której nie wolno nam zaprzepaścić.


O Zmyśle religijnym we Wrocławiu. Zmysł religijny, sprawdzian wiary.
25 czerwca, we wrocławskim kościele pw. św. Karola Boromeusza, w ramach organizowanej już po raz trzeci Nocy Kościołów, odbyła się prezentacja książki księdza Luigiego Giussaniego Zmysł religijny. Wzięli w niej udział duszpasterz akademicki ksiądz Stanisław Orzechowski, prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek oraz reżyser Rafał Wieczyński.


Fragment wywiadu, który Krzysztof Piesiewicz udzielił dwutygodnikowi "Cogito", Nr 16/2000 (140) z 02. X. 2000 r. s. 8-10. Rozmowy Cogito "Dzielnośc w zwyczajności"

Red.: Ostatnio modne jest pojęcie wolności, ale czasem wolność bywa rozumiana opacznie i może prowadzić do nihilistycznych zachowań. Gdzie leży granica i jak ją zachować?

Krzysztof Piesiewicz: Niedawno byłem na promocji książki Luigi Giussaniego "Zmysł religijny". Wspaniały włoski duszpasterz, który od lat pięćdziesiątych pracuje z młodzieżą. Przedziwna książka, w której nigdy nie pojawia się imię Jezusa Chrystusa, rzadko pojawia się słowo Bóg. Jest ona rozmową o egzystencji, o życiu. W tej książce jest znakomity przykład: anarchista rzuca się w nieskończoność i rozpływa się w niej, człowiek akceptujący swoją wolność i biorąc za nią odpowiedzialność przyjmuje istnienie nieskończoności i prowadzi z nią rozmowę... Na tym polega różnica. Rozpłynąć się w nieskończoności, wpaść w nią - znaczy nie istnieć. Totalne korzystanie z wolności jest zniszczeniem nie tylko siebie, ale także świata, który nas otacza.

Rozmowę prowadziła Edyta Woźnica


Pallottinum, 60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23
tel. (061) 867 52 33, fax (061) 867 52 38,
www: http://www.pallottinum.poznan.pl, email: pallotti@thfac.poznan.pl


Chrześcijaństwo jako wyzwanie

"Chrześcijaństwo
jako wyzwanie"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieDrugi tom z serii Per Corso, autorstwa ks. Luigi Giussaniego, jest poświęcony wielkiemu osobowemu objawieniu się Boga w świecie w osobie Jezusa Chrystusa.

Treścią tomu są odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Jezus wzbudził tak wyraźne przekonanie w tych, którzy zaczęli za Nim kroczyć; jak komunikował tajemnicę swojej osoby; w jaki sposób potwierdzał swoje objawienie nową i doskonałą mądrością życia ludzkiego.


Chrystus jest czymś, co wydarza mi się teraz
- prezentacja książki ks. Luigiego Giussaniego "Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego roszczenia",
25 stycznia 2012. Teatro degli Arcimboldi (Mediolan) oraz transmisja satelitarna w całych Włoszech.

Pallottinum, 60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23
tel. (061) 867 52 33, fax (061) 867 52 38,
www: http://www.pallottinum.poznan.pl, email: pallotti@thfac.poznan.pl


Dlaczego Kościół

"Dlaczego Kościół"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanie"Chrześcijaństwo nie jest jakąś ideą, ale orędziem głoszącym Obecność; Wcielenie jest faktem, który się wydarzył.
Bez Matki Najświętszej nie moglibyśmy zrozumieć zmysłu religijnego, chrześcijańskiego roszczenia ani Kościoła."


Książka Dlaczego Kościół zamyka trylogię ks. Giussaniego zwaną Per Corso. Po omówieniu tematu zmysłu religijnego, istoty rozumności i korzenia ludzkiej świdomości oraz wielkiego objawienia Jezusa Chrystusa w świecie, trzeci tom wprowadza nas w wydarzenie Kościoła. Podstawowe pytanie wiążące się z tym wydarzeniem brzmi: "W jaki sposób ja, który przychodzę dzień, miesiąc, sto, tysiąc, dwa tysiące lat po Jego zniknięciu z ziemskiego horyzontu, mogę dostrzec, że chodzi tu naprawdę o coś, co jest dla mnie w najwyższym stopniu interesujące, jak mogę to dostrzec z rozumną pewnością?"

Słowo "Kościół" odnosi się do zjawiska historycznego, którego jedyne znaczenie polega na tym, że jest on dla człowieka możliwością zdobycia pewności co do Jezusa Chrystusa, a zatem rozwiązaniem najistotniejszego dla jego życia i życia świata problemu. Chrystus, prawda, która stała się ciałem, po ponad dwóch tysiącach lat dociera do człowieka za pośrednictwem widzialnej, odczuwalnej i dotykalnej rzeczywistości towarzystwa wierzących w Niego osób.

W zwięzłym wykładzie Autor podsuwa wolności i rozumowi czytelników istotne czynniki i kryteria do weryfikacji tej rzeczywistości. "Doszedłszy do końca drogi" - stwierdza Autor - Bóg pozostaje nadal kimś niezrozumiałym, "jeśli zabraknie wskazania na osobę Matki Najświętszej. Sam Bóg wybrał ją po to abyśmy mogli Go poznać. Ona, dzięki «ciepłu» sego łona, jest metodą udzielania się Boga człowiekowi."


Tytuł oryginału: Perché la Chiesa
© Fraternità di Comunione e Liberazione, Milano
© for the Polish edition by Pallotinum, Poznań 2014
ISBN 83-7014-493-4
stron: 354

Pallottinum, 60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23
tel. (061) 867 52 33, fax (061) 867 52 38,
www: http://www.pallottinum.poznan.pl, email: pallotti@thfac.poznan.pl


Czy można tak żyć?

"Czy można tak żyć?"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieKsiążka ta powstała jako wierny zapis dyskusji z około setką młodych ludzi. Autor proponuje niezwykłe, niepozbawione głębokich uzasadnień podejście do życia chrześcijańskiego. Czy można tak żyć? przedstawia pasjonującą grę pytań i odpowiedzi pomiędzy księdzem Giussanim a młodymi ludźmi, zdecydowanymi na całkowite oddanie swego życia Chrystusowi i Tajemnicy, które Kościół nazywa "dziewictwem". Ta bardzo szczególna książka świadczy o tym, że można rozważać własną egzystencję w sposób spontaniczny, szczery i z powagą oraz że może być ona pasjonującym doświadczeniem, które w powszechnej mentalności jest lekceważone, a czasami wręcz cenzurowane.


© Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009
ISBN 978-83-7422-197-9
stron: 459

Wydawnictwo św. Stanisława BM, 31-101 Kraków, ul. Straszewskiego 2
tel. (12) 429 52 17, 429 11 25; fax (12) 421 49 70,
www: http://www.stanislawbm.pl, e-mail: wydawnictwo@stanislawbm.pl


Ryzyko wychowawcze

"Ryzyko wychowawcze"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieKsiążka o wychowaniu do wolności czyli odpowiedzi na pytanie: na czym polega i jak przebiega wychowanie odpowiadające wymogom ludzkiego serca?

W pracę wychowawczą jest nieodłącznie wpisany element ryzyka związany z wolnością. Stwierdzenie, że wolność jest równoznaczna z brakiem więzi to pokusa, której ulega nasza epoka. Wolność zaś jest tym poziomem natury, na którym natura zyskuje zdolność nawiązywania relacji z nieskończonością. Jest ona oknem otwartym na rzeczywistość, którą człowiek od tysięcy lat stara się przenikać. Książka przetłumaczona jest na wiele języków.


Tytuł oryginału: Il rischio educativo
© Fraternità di Comunione e Liberazione, Milano
© for the Polish edition by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2002
ISBN 83-7224-545-2
stron: 173

Wydawnictwo "Jedność", 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
tel. (041) 344 98 63, http://www.jednosc.com.pl


Doświadczenie jest drogą do prawdy

"Doświadczenie jest
drogą do prawdy"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieNiniejszy tom jest zbiorem tekstów, które nadały pierwotną, jednolitą formę temu, czym żył u początku swego istnienia ruch Communione e Liberazione. Ich lektura może być dzisiaj jakby podpatrywaniem narodzin pewnego doświadczenia.

Nie chodziło o wymyślanie, ale o odkrywanie w jaki sposób tradycja mogłaby na nowo odżyć w teraźniejszości. Żywa i bogata historia ruchu wskazuje, że metodologiczna wartość prezentowanych tekstów pozostaje wciąż aktualna


Tytuł oryginału: Il cammino al vero è un'esperienza
© Fraternità di Comunione e Liberazione, Milano
© for the Polish edition by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003
ISBN 83-7224-453-7
stron: 227

Wydawnictwo "Jedność", 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
tel. (041) 344 98 63, http://www.jednosc.com.pl


Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?

"Czym jest człowiek,
że o nim pamiętasz?"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieKomentarze zebrane w tym tomie nie są owocem egzegetycznej pracy nad Psalmami, wykonanej za biurkiem. Biorąc pod uwagę ich bezpośrednią, sugestywną i bogatą w sformułowania intuicyjne, choć mniej systematyczną formę, słuszniej byłoby traktować je jako poetyckie formuły modlitewne, służące znacznie bardziej ich częstemu odmawianiu aniżeli komentowaniu. Tym, co zostało znakomicie uwydatnione w książce, to specyfika Psalmu, z jego niezwykłą głębią, łączącego wiele punktów widzenia: zawiera on bowiem zarówno głos psalmisty, jak i orędzie Pana; jakieś niezdecydowanie, jak i pewność. Jednocześnie, w konkretnym kontekście kulturowym i społecznym, zawiera głos ludu wciąż na nowo odkrywającego siebie wobec Boga, pośród wszystkich swoich upadków. "Psalmy uświadamiają nam, że wszystkie uczucia są ocalone" - pisze autor.

Komentarze te, inspirowane praktyką liturgiczną i odnoszące się do fragmentów wybranych z Brewiarza, mają na celu ukazanie pewnej dyspozycji serca i inteligencji, wyrażającej się przez modlitwę - i w tym znaczeniu posiadają głęboką wartość wychowawczą.


Tytuł oryginału: Che cos'è l'uomo perché te ne curi?
© 2000 Edizioni San Paolo s.r.l.
© for the Polish edition by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2006
ISBN 83-7442-278-5
stron: 184

Wydawnictwo "Jedność", 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
tel. (041) 344 98 63, http://www.jednosc.com.pl


Cała ziemia pragnie Twojego oblicza

"Cała ziemia pragnie
Twojego oblicza"
ks. Luigi Giussani
polskie wydanieModlitwa to najprawdziwsza postawa człowieka wobec Boga; to gest, akt człowieka, który jest największym realistą, człowieka pełnego, prawdziwego.

Jedna z recytowanych w Liturgii Godzin antyfon brzmi: Cała ziemia pragnie Jego oblicza. Ale ziemia niczego nie pragnie, rzeczywistość niczego nie pragnie. Do czego zatem odnosi się owo pragnienie? Do świadomości człowieka, a więc do mojej świadomości. "Cała ziemia", to znaczy moja świadomość, to ona może się wyrazić w pragnieniu. "Cała ziemia" staje się świadoma Jego obecności we mnie. Modlitwa zatem to inicjatywa, rozpoznanie, oczekiwanie, pragnienie, jest to wołanie "Przyjdź", jest to błaganie.


Tytuł oryginału: Tutta la terra desidera il Tuo volto
© Edizioni San Paolo s.r.l. 2000
© for the Polish edition by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2004
ISBN 83-7224-764-1
stron: 200

Wydawnictwo "Jedność", 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
tel. (041) 344 98 63, http://www.jednosc.com.pl


Nasz Głos

"Nasz Głos"
Śpiewnik"Nasz głos" - tak zatytułowany jest śpiewnik, który ukazał się drukiem w Wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu. Liczy 310 stron formatu 105 x 155 mm, w miękkiej, laminowanej oprawie. Zawiera prawie 450 pieśni i piosenek w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim (pisane cyrylicą). Większość piosenek zagranicznych opatrzono polskim tłumaczeniem; zespół redakcyjny starał się także wszędzie zamieścić nazwiska autorów tekstu i melodii. Cena: 8 złotych.


We wstępie napisano:
Nasz głos śpiewa, bo ma ku temu powód. Najpierw ten wpisany głęboko w konstytucję ludzkiego "ja" - rozumu, który pyta o znaczenie rzeczywistości, miłości, piękna, bólu, śmierci, przemijania... i serca, które woła, błaga o życie, o wieczność. Jak wyrazić nieuchronność, natarczywość owych odwiecznie niepokojących człowieka pytań, jak wysłowić ogrom zdumienia Tajemnicą Bytu, jak w słowach ludzkiego języka zmieścić fascynację życiem, dramaturgię i żar wołania o nieprzemijające szczęście? Nie wystarczą same słowa. Potrzeba mowy szczególnej, w której słychać bicie serca, w której odzywają się uczucia i wola, i pasja życia - potrzeba śpiewu! "Nie może umrzeć, nie może zamilknąć nasz głos, który błaga Miłość o życie".

I jest inny, jeszcze bardziej przekonujący powód, aby śpiewać - radość z Dobrej Nowiny. Bo Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, bo Chrystus zmartwychwstał! W obliczu tego Faktu - Cudu cudów, przez który prześcignięte zostały najbardziej śmiałe marzenia ludzkości, usta same otwierają się do śpiewu: "Magnificat. Wielbij duszo moja Pana, bo wielkie uczynił mi rzeczy".

Śpiew pozostaje więc fundamentalną formą ekspresji ludu Nowego Przymierza, który na drogach wiary - przechodzącej przez to wszystko, co przeżywamy: modlitwę i zabawę, pracę i wypoczynek, wycieczkę i taniec... - zmierza ku niebieskiemu Jeruzalem. Śpiewem dajemy świadectwo naszej nadziei, wspierając siebie nawzajem w pielgrzymim trudzie. "Naprawdę, nie istnieje służba na rzecz wspólnoty, którą można by porównać ze śpiewem" (ks. Giussani).

Dlatego śpiewajmy, bo mamy ku temu powód.


Zawartość śpiewnika została podzielona na 6 działów:

  • piosenki religijne w języku polskim
  • piosenki religijne obcojęzyczne
  • piosenki tradycyjne polskie
  • piosenki współczesne w języku polskim
  • piosenki tradycyjne i współczesne obcojęzyczne
  • gry i zabawy
Nasze wołanie

"Nasze wołanie"
Modlitewnik
i śpiewnik liturgiczny"Nasze wołanie" - tak zatytułowany jest modlitewni i śpiewnik liturgiczny, który ukazał się drukiem w Wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu. Liczy 270 stron formatu 105 x 155 mm, w miękkiej, laminowanej oprawie.


We wstępie napisano:
"Słowo Chrystusa niech z was przebywa z [całym swym] bogactwem; z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego" (Kol 3,16).

W myśl zachęty św. Pawła, modlitwa wpisana jest w zwyczajność chrześcijańskiej egzystencji, którą należy przeżywać w całości jako dziękczynienie: modlitwa jest momentem bardziej wyostrzonej świadomości i punktem, z którego wytryska nieustanna nowość życia.

Ten sam Duch przemawia w różnych członkach jednego Ciała - Kościoła. Chwalba jest zatem gestem najbardziej kształcącym osobowość wspólnotową: inicjatywę pierwotną jednostki, również w chórze zgromadzenia, i ekspresję wspólnotową, również w samotności własnego domu.

Psalmy, hymny i kantyki są częścią tysiącletniej tradycji ludu Starego jak i Nowego Przymierza. Pamięć każdego pokolenia przyjmuje ją i czyni żywą. Polegając na słowach Pisma, modlitwa chrześcijańska gwarantuje sobie rzetelną inspirację, zaskakującą aktualność, uniwersalny oddech.

Niniejszy zbiór, podobnie jak inne, wychodzi naprzeciw potrzebie, aby mieć pod ręką praktyczne narzędzie modlitwy w naszym codziennym życiu: w rodzinie, w środowisku nauli i pracy, w podróży albo na wakacjach. To w tych miejscach - samemu albo w grupie - otwiera się dzień jutrznią, przerywa pracę modlitwą w ciągu dnia, zamyka nieszporami, udaje na spoczynek po komplecie.

Wyboru tekstów na poszczególne dni tygodnia, dokonano w taki sposób, aby umożliwić śledzenie - na drodze medytacji - kolejnych etapów historii zbawienia.

Wersja tekstowa hymnów, czytań i psalmów zaczerpnięta została z Liturgii Godzin, zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski (wyd. Pallotinum), pozostałe modlitwy są tłumaczeniami odpowiednich tekstów z Il libro delle ore (modlitewnik ruchu Comunione e Liberazione).

W drugiej części modlitewnika zebrano ważniejsze modlitwy i litanie, do wykorzystania zwłaszcza podczas wspólnych nabożeństw i pielgrzymek, ale również w modlitwie indywidualnej.

Cześć trzecia prezentuje wybór najpopularniejszych śpiewów liturgicznych w języku polskim i łacińskim. Wyboru tego dokonano przede wszystkim z myślą o aktywnym uczestnictwie we wspólnotowej Eucharystii.
Licznik odwiedzin


Webmaster
Webmaster
Sekretariat CL
Sekretariat
Poczta przez www
Poczta
Hosting strony:
Logo dobroczyncy